K@basnieuws januari 2017

Agenda februari/maart

Feb        tennisclinics midden/bovenbouw tijdens gym

7 feb     groep 3 Koornbeurs

8 feb     groep 1 en 2 vrij

14 feb   Valentijnsdag

17 feb   Carnaval

18-26 feb Voorjaarsvakantie

27 feb   schoolarts

28 feb   oudergesprekken

1 mrt     Aswoensdag

2 mrt     oudergesprekken

4 mrt     schoolkampioenschappen zwemmen

8 mrt     Open dag (8.30-12 uur)

11 mrt   KLUSJESOCHTEND op school NL DOET

21 mrt   studiemiddag leerkrachten (vrij vanaf 12 u)

27 mrt   schoolarts

28 mrt   ouderavond social media

 

Start vierde kleutergroep

Per 3 april aanstaande starten we met een vierde kleutergroep. Juf Kirsten wordt fulltime leerkracht van deze groep. Hiermee gaat haar wens een eigen kleutergroep te draaien in vervulling. In de groep komen alle kinderen die vanaf januari op school zijn gestart en de kinderen die nog gaan beginnen voor de zomervakantie. De groep komt in het speellokaal. Door het klein houden van de groepen in de onderbouw kunnen we veel individuele aandacht aan de kinderen geven en goed inspelen op hun (onderwijs)behoeften. Dat vinden we belangrijk. We zijn daarom blij dat ons bestuur, de BMS, heeft ingestemd met onze aanvraag voor extra formatie om deze groep te realiseren.

Voor de invulling van de huidige uren van juf Kirsten in groep 1/2B, 6 en 8 zijn we in gesprek met een zeer ervaren kandidate. We laten u z.s.m. weten of zij deze uren gaat overnemen.

Tevredenheidsonderzoek

In februari houden we weer een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders en leerlingen van de hoogste groepen. We hopen dat u net als voorgaande jaren massaal de vragenlijsten wilt invullen, zodat we weten wat we kunnen verbeteren en waar we vooral mee door moeten gaan!

Meer informatie over het onderzoek, hoe u een vragenlijst kunt invullen en wat we doen met de uitkomsten van het onderzoek volgt binnenkort.

11 maart NL DOET klusjesdag

Op zaterdag 11 maart houden we weer een klusjesochtend. We gaan dan samen schoonmaken, klussen, tuinieren etc in en rond school. We starten om 9.30 uur en stoppen uiterlijk 14.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. U heeft hierover in een aparte mail meer info gekregen met het verzoek u op te geven bij de leerkracht of per mail: roland@kabas.nl.  We hopen op veel deelnemers want….vele handen maken licht werk!

Schoolfoto’s

Op dinsdag 16 mei en maandag 22 mei komt de fotograaf op school om foto’s te maken. Noteert u het vast op de kalender? Meer informatie volgt.

Voorleesdagen peuters

Peuterspeelzaal de Kabas doet mee aan de Nationale Voorleesdagen. Op woensdag 1 februari a.s. komt Irene Kraakman van de bibliotheek  van 9.00-9.45 uur voorlezen uit het boek De Kleine Walvis.

Verkeersveilige school

De Kabas heeft voor de vierde keer het label Verkeersveilige School verdiend. Dit wordt uitgereikt door stichting Veilig Verkeer Nederland aan scholen die hun leerlingen op meerdere manieren bewust maken van het verkeer, actie ondernemen om de verkeerssituatie rond school te verbeteren en een verkeerseducatieprogramma aanbieden.

Onlangs heeft u van onze verkeerscommissie een verslag gekregen van de bevindingen uit hun onderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente een parkeerverbod (onderbroken gele lijn) aan de zijkant van de school ingesteld. Deze maatregel voorkomt dat bezoekers en werknemers uit de binnenstad langs school parkeren.

Op een onderbroken gele lijn mag alleen in- en uitgestapt worden, niet geparkeerd. Wij hebben met de gemeente afgesproken dat ouders/verzorgers met een Kabas Parkeerkaart achter hun ruit op deze lijn wel kort mogen parkeren om hun kind(eren) naar binnen te brengen van ma-vrij van 07.45 tot 08.30, op ma, di, do en vrij van 14.15 u tot 14.45u en op woe en vrij van 11.30-12.15u.  Op deze tijden mag ook op de Zuiderkade, voor school en op de grastegels voor school geparkeerd worden (niet op de brug!). Ieder gezin heeft 2 parkeerkaarten gekregen. Meer parkeerkaarten kunt u aanvragen bij juf Erika.

Jeugdprogramma Koornbeurs

De Kabas ontwikkelt zich als cultuurschool. Jaarlijks vinden in alle groepen culturele activiteiten plaats, we participeren in het cultuurproject Sterrenkijker en ontwikkelen een doorgaande lijn muziek op school, ondersteund door vakdocenten. Wij vinden een brede ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Naast goed taal- en rekenonderwijs daarom ook aandacht voor gezond leven, bewegen en cultuur. Daarvoor maken we tijd in ons lesprogramma. Maar ook buiten de schoolmuren valt er veel te beleven. Daarom maken we u graag attent op het speciale programma van Theater de Koornbeurs boordevol jeugdvoorstellingen en workshops voor kinderen vanaf 2 jaar. Via onderstaande link is de brochure te downloaden.

https://issuu.com/theaterdekoornbeurs/docs/dekoornbeurs_folderjeugd_2017_a6_is

Verder bieden we met onze partner SKF een ruim aanbod naschoolse activiteiten aan op beide locaties. Alle leerlingen kunnen hierop inschrijven (als je die dag BSO volgt is het zelfs gratis, anders betaal je een vergoeding). Op dit moment lopen er onder andere workshops electro-insecten maken en yoga. Kijk voor het volledige aanbod en voorwaarden op shop.kinderopvangfriesland.nl

Wijziging schoolkalender

Op de kalender staat dat alle groepen dinsdag 14 maart vrij zijn. Dit is een vergissing. Het moet 14 april zijn (goede vrijdag). Op 21 maart vanaf 12.00 uur zijn wel alle groepen vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Inplannen vakantie-BSO

Gaat uw kind naar de BSO? In week 4 kunt u weer de opgavebriefjes verwachten voor de voorjaarsvakantie. Graag ontvangen wij deze briefjes tijdig terug in verband met het inplannen van het personeel. Alvast bedankt!

Peuteropvang Kabas

Lang niet overal is bekend dat de Kabas over een eigen peuteropvang beschikt. Helpt u ons dit bekend te maken? Onze peuteropvang is geopend op dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag . Op donderdag en vrijdag hebben wij nog plekjes over om te spelen en bij genoeg aanmeldingen kunnen we ook op maandag open!

Elke peuterdag heeft een groepsapp, met informatieve zaken en foto’s met betrekking tot die specifieke opvangdag.  Zo blijft u op de hoogte wat er zoal gebeurt, ook als uw kind thuis nog niet zoveel verteld.

De peuterspeelzaal heeft een eigen oudercommissie. Meer informatie hierover op het prikbord.

PSZ  Kabas is een VVE-locatie en werkt met de vroeg- en voorschoolse educatiemethode Puk en Co.

Het thema voor de komende weken is Hatsjoe. (De kinderen zorgen voor de zieke Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek aan de dokter. De nadruk ligt in dit thema op ziek zijn en weer gezond worden)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *