Staking 5 oktober a.s.

Beste ouders,

Op donderdag 5 oktober is door de vakbonden een staking uitgeroepen voor leraren in het basisonderwijs in heel Nederland. Ook beide locaties van de Kabas zijn die dag gesloten. Er wordt geen les gegeven. U bent deze dag zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren).

Leerkrachten in het basisonderwijs laten op 5 oktober hun stem horen; ze pleiten voor minder werkdruk en hogere salarissen.
Werken in het basisonderwijs is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. De eisen die aan een leerkracht worden gesteld worden steeds hoger, de administratieve last wordt groter, de problematiek in de klassen neemt toe en veel ouders hebben hogere verwachtingen. Steeds meer leerkrachten vallen uit door ziekte. De salarissen van leerkrachten blijven sterk achter bij  de salarissen in vergelijkbare beroepen.
Tegelijkertijd wordt het moeilijker om goede, nieuwe leerkrachten te vinden. Zo komt het basisonderwijs in een neerwaartse spiraal terecht. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en dus van onze kinderen!

Met deze staking geven leerkrachten het signaal aan de samenleving dat het zo niet langer kan. De 270 miljoen extra die het kabinet heeft gereserveerd is bij lange na niet genoeg om écht wat te doen aan de werkdruk en salarissen en daarmee de kwaliteit. Het komt niet in de buurt van de 1,4 miljard die hiervoor nodig is.

We hopen daarom op uw steun en begrip voor onze actie. Op 5 oktober blijven onze deuren gesloten en zal de Kabas vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Wij vragen u om deze dag zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen, of een beroep te doen op vrienden, familie, buren of andere ouders. De buitenschoolse opvang is druk bezig om personeel voor deze dag te zoeken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of zij de hele dag geopend zullen zijn. Zij zullen ouders die gewoonlijk gebruik maken van de BSO zelf hierover inlichten.
We realiseren ons dat dit lastig voor u kan zijn, maar we hopen op uw begrip. Het gaat immers om onze kinderen en de toekomst van ons onderwijs!

Indien een en ander u niet duidelijk is of in geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met hartelijke groet,

Namens het hele Kabasteam,

 

Erika Walda
Directeur de Kabas
Tel: 0612893850
erika@kabas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *