Kalender, schoolvakanties en -tijden

Kalender

De kalender van het huidige schooljaar is alvast te downloaden via de onderstaande link. De papieren versie wordt gedrukt en binnenkort worden meegegeven.

Kalender 2015-2016

Schoolvakanties

 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie                                 15 t/m 23 oktober

Kerstvakantie                                   24 dec t/m 8 januari

Voorjaarsvakantie                          18 t/m 26 feb

Goede vrijdag en Pasen                              14 t/m 17 april

Meivakantie/Koningsdag            22 apr t/m 7 mei

Bevrijdingsdag                                 5 mei

Hemelvaartweekend                    25 t/m 28 mei

Pinksterweekend                           3 t/m 5 juni

Zomervakantie                                22 jul t/m 3 sep

Vrije dagen:

extra vrij kleuters (groep 1/2)   2/11,7/12, 8/2,5/4,24/5,5/7

studiedagen/alle leerlingen vrij:21/9, 14/3 en 29/5

studiemiddagen/alle lln vrij:      11/10, 26/1, 21/3, 20/6

gereserveerde calamiteitendag – indien niet opgenomen dan 21 juli vrij

Schooltijden

Op onze school werken wij met een continurooster.

In het onderstaande schema kunt u de precieze schooltijden vinden. Voor- en na schooltijd is er de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. Ook hebben wij peuteropvang in huis.

Groep 1 t/m 5

’s morgens 08.15 – 11.45 uur
Woensdag alle groepen tot 12.00 u
’s middags 12.30 – 14.30 uur

Groep 6 t/m 8

’s morgens 08.15 – 12.00 uur
’s middags 12.45 – 14.30 uur

Vrije middagen

Groep 1 t/m 4 vrij op woensdag- en vrijdagmiddag
Groep 5 t/m 8 vrij op woensdagmiddag

Ouders mogen met hun kind alvast wat eerder binnenkomen dan 8.15 uur, de deur is om 8.00 uur open. Wij verwachten dat alle kinderen om 8.15 uur binnen zijn, zodat we met de les kunnen beginnen.