Kanjerschool!Alle groepsleerkrachten van onze school zijn gediplomeerde Kanjertrainers, of volgen de opleiding. Ouders/verzorgers conformeren zich aan de afspraken en werkwijze met betrekking tot de Kanjertraining. De kanjertraining richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en oplossend vermogen van leerlingen. Ze blijken heel goed in staat conflicten zelf op een creatieve en rechtvaardige manier op te lossen. Als je hen vraagt wat “normaal” gedrag is, kunnen leerlingen hier beter op antwoorden dan menig volwassene. Met Kanjertraining leren leerlingen elkaar aan te spreken op concreet gewenst gedrag. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, elkaar te respecteren en conflicten op een goede manier op te lossen. We werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen
ontwikkelen. Ouders krijgen bij inschrijving van hun leerling uitleg (informatiefolder) van de achtergronden van de kanjertraining.

Waarom de Kanjertraining?

Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.
De kerndoelen zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma:

 • Hier ben ik
 • Het is goed dat ik er ben
 • Ik ben te vertrouwen
 • Ik help
 • Ik speel niet de baas
 • Ik lach niet uit
 • Doet iemand expres naar, dan denk ik: Bekijk het maar!
 • Ik gedraag mij als een kanjer, want ik ben een kanjer

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en Nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • en ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

De vier gedragstypen in de Kanjertraining

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.

Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.

Het aapje (de rode pet) lacht uit, loopt mee, gedraagt zich als een uitslover en maakt theater.

De vlerk (de zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.

Klik hieronder om het omgangsprotocol te lezen:

2018 omgangsprotocol kanjer