Staking 5 oktober a.s.

Beste ouders,

Op donderdag 5 oktober is door de vakbonden een staking uitgeroepen voor leraren in het basisonderwijs in heel Nederland. Ook beide locaties van de Kabas zijn die dag gesloten. Er wordt geen les gegeven. U bent deze dag zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren).

Leerkrachten in het basisonderwijs laten op 5 oktober hun stem horen; ze pleiten voor minder werkdruk en hogere salarissen.
Werken in het basisonderwijs is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. De eisen die aan een leerkracht worden gesteld worden steeds hoger, de administratieve last wordt groter, de problematiek in de klassen neemt toe en veel ouders hebben hogere verwachtingen. Steeds meer leerkrachten vallen uit door ziekte. De salarissen van leerkrachten blijven sterk achter bij  de salarissen in vergelijkbare beroepen.
Tegelijkertijd wordt het moeilijker om goede, nieuwe leerkrachten te vinden. Zo komt het basisonderwijs in een neerwaartse spiraal terecht. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en dus van onze kinderen!

Met deze staking geven leerkrachten het signaal aan de samenleving dat het zo niet langer kan. De 270 miljoen extra die het kabinet heeft gereserveerd is bij lange na niet genoeg om écht wat te doen aan de werkdruk en salarissen en daarmee de kwaliteit. Het komt niet in de buurt van de 1,4 miljard die hiervoor nodig is.

We hopen daarom op uw steun en begrip voor onze actie. Op 5 oktober blijven onze deuren gesloten en zal de Kabas vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Wij vragen u om deze dag zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen, of een beroep te doen op vrienden, familie, buren of andere ouders. De buitenschoolse opvang is druk bezig om personeel voor deze dag te zoeken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of zij de hele dag geopend zullen zijn. Zij zullen ouders die gewoonlijk gebruik maken van de BSO zelf hierover inlichten.
We realiseren ons dat dit lastig voor u kan zijn, maar we hopen op uw begrip. Het gaat immers om onze kinderen en de toekomst van ons onderwijs!

Indien een en ander u niet duidelijk is of in geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met hartelijke groet,

Namens het hele Kabasteam,

 

Erika Walda
Directeur de Kabas
Tel: 0612893850
erika@kabas.nl

Foto’s schoolkamp

Vorige week bezochten de groepen 6, 7 en 8 camping Mounewetter in Witmarsum. We waren op de fiets, sliepen in tenten en hadden een echte barbecue! De woensdag zijn we naar Makkum geweest voor Expeditie Robinson. Donderdag ging groep 7 naar het Kazemattenmuseum om oude bunkers te bekijken. De groepen 6 en 8 fietsten naar Bolsward om het Kleine Paradijs te bezoeken. Vrijdag kwamen we moe maar voldaan weer in Franeker.

Lees verder “Foto’s schoolkamp”

K@basnieuws januari 2017

Agenda februari/maart

Feb        tennisclinics midden/bovenbouw tijdens gym

7 feb     groep 3 Koornbeurs

8 feb     groep 1 en 2 vrij

14 feb   Valentijnsdag

17 feb   Carnaval

18-26 feb Voorjaarsvakantie

27 feb   schoolarts

28 feb   oudergesprekken

1 mrt     Aswoensdag

2 mrt     oudergesprekken

4 mrt     schoolkampioenschappen zwemmen

8 mrt     Open dag (8.30-12 uur)

11 mrt   KLUSJESOCHTEND op school NL DOET

21 mrt   studiemiddag leerkrachten (vrij vanaf 12 u)

27 mrt   schoolarts

28 mrt   ouderavond social media

 

Start vierde kleutergroep

Per 3 april aanstaande starten we met een vierde kleutergroep. Lees verder “K@basnieuws januari 2017”

K@basnieuws november 2016

Voor de kalender

28 nov         start Adventvieringen
5 dec            Sinterklaas
7 dec            kleuters vrij
14 dec        Kerstviering (ipv 22 dec)
13/15 dec    Oudergesprekken op aanvraag
24 -8 jan     Kerstvakantie
9 jan            viering Driekoningen in de groepen
26 januari  studiemiddag /leerlingen vrij vanaf 12.00 u

Agenda

Lees verder “K@basnieuws november 2016”