K@basnieuws december

Agenda

8 dec rapporten mee

11 dec 2e Advent in de groepen (iedere maandag)

12 dec alle leerlingen vrij ivm STAKING primair onderwijs

Vanaf 11 dec-  oudergesprekken op aanvraag

18 dec kleuters bezoek kerk

20 dec Kerstviering 11.00 u

Let op: 22 dec alle groepen vrij vanaf 11.45u!

23 dec t/m 7 jan Kerstvakantie

8 jan openingsviering in de groepen

Inspectie dik tevreden over Kabas

Maandag 13 november kwam onderwijsinspecteur Hester Deelstra een dagje kijken op de Kabas. Lees verder “K@basnieuws december”

Staking 12 december?: Informatie over opvangmogelijkheden BSO

Staking 12 december?:

Informatie over opvangmogelijkheden BSO

 

Op 12 december wordt er waarschijnlijk gestaakt. Dat weten we 6 december zeker. Onderstaand alvast de mogelijkheden als het zover komt.

De BSO’s van beide locaties hebben hun krachten gebundeld. Ze verzorgen op 12 december opvang op locatie Het Tweede Thuis.

Op locatie Tuinen is die dag geen BSO (kinderen gaan naar Het Tweede Thuis).

Er is wel peuteropvang op locatie de Tuinen op dinsdagmorgen 12 december.

 

Onderstaand de mogelijkheden en kosten van opvang op dinsdag 12 december:

  • Wordt de dinsdag altijd al afgenomen als bso? Dan betaalt u alleen de ochtend extra (afgetekend op strippenkaart)
  • Neemt u normaal altijd een andere middag af en wilt u die nu ruilen voor de dinsdag dan kan dat. U betaalt dan alleen een ochtend.

Neemt u normaal 2 middagen af dan mag u die ook inzetten op de dinsdag. U betaalt dan niks extra.

Let op! De te ruilen middagen moeten wel in dezelfde of de week erna vallen. Bij opgave graag even aangeven om welke middagen het gaat.

 

  • Bent u helemaal nieuw en maakt uw kind normaal geen gebruik van BSO?

Dan hebben we een speciale stakingsactie: Kom een hele dag van 8.00 tot 16. 00 kennis maken met de BSO voor 20 euro.

 

Interesse? Geef uw kind(deren) dan tussen 6 en 8 december op per mail. Na deze datum kunnen wij geen opvang meer garanderen.

Opgave mag naar: kampstra@kinderopvangfriesland.nl of  ladenius@kinderopvangfriesland.nl

 

 

Met vriendelijke groeten,

Marcelle Kampstra en Pleuni Ladenius

Adjunct-hoofden opvang Kabas en Tweede Thuis

Staking 5 oktober a.s.

Beste ouders,

Op donderdag 5 oktober is door de vakbonden een staking uitgeroepen voor leraren in het basisonderwijs in heel Nederland. Ook beide locaties van de Kabas zijn die dag gesloten. Er wordt geen les gegeven. U bent deze dag zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind(eren).

Leerkrachten in het basisonderwijs laten op 5 oktober hun stem horen; ze pleiten voor minder werkdruk en hogere salarissen.
Werken in het basisonderwijs is de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden. De eisen die aan een leerkracht worden gesteld worden steeds hoger, de administratieve last wordt groter, de problematiek in de klassen neemt toe en veel ouders hebben hogere verwachtingen. Steeds meer leerkrachten vallen uit door ziekte. De salarissen van leerkrachten blijven sterk achter bij  de salarissen in vergelijkbare beroepen.
Tegelijkertijd wordt het moeilijker om goede, nieuwe leerkrachten te vinden. Zo komt het basisonderwijs in een neerwaartse spiraal terecht. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en dus van onze kinderen!

Met deze staking geven leerkrachten het signaal aan de samenleving dat het zo niet langer kan. De 270 miljoen extra die het kabinet heeft gereserveerd is bij lange na niet genoeg om écht wat te doen aan de werkdruk en salarissen en daarmee de kwaliteit. Het komt niet in de buurt van de 1,4 miljard die hiervoor nodig is.

We hopen daarom op uw steun en begrip voor onze actie. Op 5 oktober blijven onze deuren gesloten en zal de Kabas vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Wij vragen u om deze dag zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen, of een beroep te doen op vrienden, familie, buren of andere ouders. De buitenschoolse opvang is druk bezig om personeel voor deze dag te zoeken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of zij de hele dag geopend zullen zijn. Zij zullen ouders die gewoonlijk gebruik maken van de BSO zelf hierover inlichten.
We realiseren ons dat dit lastig voor u kan zijn, maar we hopen op uw begrip. Het gaat immers om onze kinderen en de toekomst van ons onderwijs!

Indien een en ander u niet duidelijk is of in geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Met hartelijke groet,

Namens het hele Kabasteam,

 

Erika Walda
Directeur de Kabas
Tel: 0612893850
erika@kabas.nl

Foto’s schoolkamp

Vorige week bezochten de groepen 6, 7 en 8 camping Mounewetter in Witmarsum. We waren op de fiets, sliepen in tenten en hadden een echte barbecue! De woensdag zijn we naar Makkum geweest voor Expeditie Robinson. Donderdag ging groep 7 naar het Kazemattenmuseum om oude bunkers te bekijken. De groepen 6 en 8 fietsten naar Bolsward om het Kleine Paradijs te bezoeken. Vrijdag kwamen we moe maar voldaan weer in Franeker.

Lees verder “Foto’s schoolkamp”