Onderwijs met kleur
Samen leren, samen leven
Brede persoonlijke ontwikkeling
Kwaliteit, spiritualiteit, verbondenheid

De KABAS: Warme school met Pit!

“Als je valt vangen wij je weer op”

Op onze school gaan we uit van het goede van de ander; leerlingen, leerkrachten en ouders. Fouten maken mag. Dat kun je een ander vergeven en daar kun je van leren. Iedereen krijgt een nieuwe kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar. Dat is onze visie op (samen)leven en opgroeien.

“Leren leven, vier het leven!”

Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf , de ander en de omgeving waarin zij leven; ervan te genieten; niet bang te zijn om vragen te stellen. Wij willen ze nieuwsgierig maken; ze stimuleren zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt. Erop te vertrouwen dat ze in staat zijn hun eigen weg te vinden als kritische, verantwoordelijke en sociale mensen. Dat is onze visie op leren.